Teenused

Teenused, mida pakume pianiinodele ja tiibklaveritele:

  • Klaveri häälestamine. Hind 75€
  • Klaverite restaureerimine
  • Mehhanismi reguleerimine 
  • Intoneerimine ( Kõla ühtlustamine )
  • Klaverite seisukorra hindamine
  • Kasutatud ja uute klaverite müük
  • Klaverite transport